Affischer och omslag

Under en längre tidsperiod har jag skapat affischer och marknadsföringsmaterial för en stor skara av artister, musiker, evenemang, teatrar och andra kulturella projekt. Mitt främsta mål har varit att förmedla artistens eller evenemangets budskap och visuella uttryck.

Kunder: Teatr Weimar/Transistor, Teaterhögskolan, Malmö, Tomas Andersson Wij, Ove Markström, Hardy Nilsson, Autorock


HARDY NILSSON

Kund: Hardy Nilsson Uppdrag: Grafisk design 
Grafisk design till vinylskivan Är det värt det? med Hardy Nillson (2023).
OVE MARKSTRÖM

Kund: Ove Markström Uppdrag: Grafisk design 
Illustration och design för artisten Ove Markström’s singlar och album (2022).
THSK

Kund: Teaterhögskolan, Malmö Uppdrag: Formgivning av affischer 
Sedan 2016 och fram till nu har jag designat ett tiotal föreställningsaffischer för Teaterhögskolan i Malmö. Detta designarbete har ofta kompletterats med skapande av föreställningskataloger och material anpassat för användning i sociala medier.
TOMAS ANDERSSONN WIJ

Kund: Tomas Andersson Wij Uppdrag: Grafisk design 
Jag har genom åren arbetat med grafisk formgivning för artisten Tomas Andersson Wij. Här är designexempel på albumet "Spår," som släpptes år 2010 och artistens fristående julsingel "Gatorna på söder."

TRANSISTOR

Kund: Transistor/Teatr Weimar Uppdrag: Formgivning av affischer, kataloger, sociala medier
Tillsammans med Teatr Weimar startade jag Transistor, en festival för samtida scenkonst i Malmö. Festivalen ägde rum två gånger om året mellan 2014 och 2018. Vid varje festivaltillfälle presenterades mellan femton och trettio föreställningar under en månad. Jag fungerade som Creative Director och medproducent för festivalen. I arbetet ingick att designa posters, flyers, merchandise, kataloger, material till sociala medier och animerat material. Jag skötte även kontakten med festivalens producent och de scenkonstgrupper som deltog.