PROJEKT

Genom åren har jag deltagit i ett flertal större projekt, där jag har haft olika roller såsom designer, projektledare och kommunikatör. Ibland har jag även hanterat alla dessa ansvarsområden samtidigt. Dessa projekt har varierat i omfattning och komplexitet och har sträckt sig över olika branscher och sektorer. Detta har gett mig en bred förståelse för design, kommunikation och projektledning. Här ser du några exempel från dessa projekt.

Kunder: MoM (Rörelsernas museum), Malmö stad, MANA, Vänsterpartiet


MOM (Rörelsernas museum)

Kund: MoM (Rörelsernas museum) Uppdrag: Grafisk identitet, rumslig design 
Som Creative Director på MoM (Rörelsernas museum) i Malmö fick jag möjligheten att skapa en museiupplevelse som fokuserade på demokrati, migration och mänskliga rättigheter. Vårt mål var att öka förståelsen för dessa ämnen och erbjuda en plattform där varje individ kunde dela sin historia och bli inkluderad på lika villkor. Jag var ansvarig för museets grafiska identitet, rumsliga design (inköp & projektledning) samt löpande designutveckling. Min bärande idé var att integrera intressenternas perspektiv och innehåll i museets övergripande design, så att deras röster och berättelser kunde få fullt utrymme. Jag ansvarade också för en omfattande kommunikationsstrategi och för att säkerställa att projekten slutfördes enligt plan och inom budget. Dessutom arbetade jag tillsammans med de övriga i teamet med museets övergripande strategi och mål.