Jan Petterson
Design, kommunikation och projektledning