GRAFISKA IDENTITETER

Under en längre tidsperiod har jag skapat affischer och marknadsföringsmaterial för en stor skara av artister, musiker, evenemang, teatrar och andra kulturella projekt. Mitt främsta mål har varit att förmedla artistens eller evenemangets budskap och visuella uttryck.

Kunder: Teatr Weimar/Transistor, Teaterhögskolan, Malmö, Tomas Andersson Wij, Ove Markström, Hardy Nilsson, Autorock


LYNUM BJERKEM

Kund: Kristine Lynum Bjerkem Uppdrag: Grafisk identitet, grafisk design 
Kristine Lynum Bjerkem är en glasblåsare, formgivare och inredningsarkitekt utbildad vid Glasskolan i Kosta, Sverige, Konsthögskolan i Oslo, Norge, och Danmarks Designskole. Hon har sina rötter i Norge, men är nu baserad i Sverige, där hon bedriver sitt arbete som inredare och driver sin egen studio,  Lynum Bjerkem. Jag hade förmånen att arbeta med Kristine i syfte att utveckla varumärket Lynum Bjerkem och skapa en distinkt grafisk identitet för hennes verksamhet. Dessutom var jag ansvarig för att producera och hantera företagets löpande marknadsföringsmaterial. Lynum Bjerkem är känt för sitt enastående arbete inom glasblåsning, formgivning och inredningsarkitektur och fortsätter att leverera innovativa och inspirerande projekt.


PREVENTION

Kund: Prevention Uppdrag: Grafisk identitet, förpackningskoncept 
Jag hade det spännande uppdraget att utveckla en ny grafisk identitet för det amerikanska munvattnet "Prevention" och designa helt nya förpackningar för produkten.MOM (Rörelsernas museum)

Kund: MoM (Rörelsernas museum) Uppdrag: Grafisk identitet 
Som Creative Director på MoM (Rörelsernas museum) i Malmö fick jag möjligheten att skapa en museiupplevelse som fokuserade på demokrati, migration och mänskliga rättigheter. Vårt mål var att öka förståelsen för dessa ämnen och erbjuda en plattform där varje individ kunde dela sin historia och bli inkluderad på lika villkor. Jag var ansvarig för museets grafiska identitet, rumsliga design (inköp & projektledning) samt löpande designutveckling. Min bärande idé var att integrera intressenternas perspektiv och innehåll i museets övergripande design, så att deras röster och berättelser kunde få fullt utrymme. Jag ansvarade också för en omfattande kommunikationsstrategi och för att säkerställa att projekten slutfördes enligt plan och inom budget. Dessutom arbetade jag tillsammans med de övriga i teamet med museets övergripande strategi och mål.TEATR WEIMAR/TRANSISTOR

Kund: Transistor/Teatr Weimar Uppdrag: Grafisk identitet 
Tillsammans med Teatr Weimar startade jag Transistor, en festival för samtida scenkonst i Malmö. Festivalen ägde rum två gånger om året mellan 2014 och 2018. Vid varje festivaltillfälle presenterades mellan femton och trettio föreställningar under en månad. Jag fungerade som Creative Director och medproducent för festivalen. I arbetet ingick att designa posters, flyers, merchandise, kataloger, material till sociala medier och animerat material. Jag skötte även kontakten med festivalens producent och de scenkonstgrupper som deltog. KULTURSTRÅKET, MALMÖ STAD

Kund: Malmö stad Uppdrag: Grafiskt koncept 
2016 inleddes planeringen av ett kulturstråk i Malmö, ett projekt initierat av Kulturförvaltningen i Malmö Stad. Syftet var att berika kulturlivet och skapa värdefulla mötesplatser i staden. Jag fick uppdraget att utforma en sammanhängande grafisk identitet för Kulturstråket och dess besökare. Detta stråk sträcker sig över 4,5 kilometer och inkluderar besöksmål som Malmö Live, Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Stadsbiblioteket, Malmö Opera, Malmö Stadsteater (Intiman), Konsthallen, Mazettihuset, Kulturskolan, Stadsarkivet och Folkets Park.MANA

Kund: Mana Uppdrag: Grafisk identitet, redesign 
I nästan två decennier har jag varit grafisk designer på MANA, den mest framträdande antirasistiska kulturtidskriften i Sverige. I min roll som kreativ chef har jag ansvarat för tidskriftens grafiska utseende, produktionen av cirka 100 nummer av tidskriften och rekryteringen av externa kreatörer (fotografer och illustratörer). MANA har etablerat sig som en föregångare när det gäller att granska, ta ställning, avslöja och främja en öppen diskussion. Tidskriften är engagerad i att kasta ljus på och motverka alla former av förtryck, och den är känd för sitt dedikerade arbete inom detta område.MALMÖ KULTURSTRATEGI 2014–2020

Kund: Malmö stad Uppdrag: Grafisk koncept 
Målet med Malmö Kulturstrategi 2014–2020 var att främja stadens hållbarhet fram till 2020 genom användning av konstnärliga och kulturella processer och uttryck. Mitt uppdrag var att utveckla ett grafiskt koncept för och baserat på detta koncept göra diverse trycksaker för Malmö Kulturstrategi.