Böcker

Som bokdesigner samarbetar jag med flera etablerade förlag och arbetar ofta med kompletta bokproduktioner. Detta omfattar omslagsdesign, inlagor, typografi och illustrationer. Ibland blir jag anlitad enbart för omslag. Jag arbetar ofta nära redaktörer, förläggare och författare och strävar alltid efter att göra böcker som fångar uppmärksamhet och uttrycker bokens kärna på bästa sätt.

Kunder: Studentlitteratur, Harper Collins Nordic, Wonderwall Partner, Teatr Weimar, Kom-Litt, Liber, Anhandlingar, Verbum


Studentlitteratur

Kund: Studentlitteratur Uppdrag: Formgivning av bokomslag och illustration 
Sedan 2016 har jag haft förmånen att designa och illustrera en stor mängd bokomslag för Studentlitteratur i Lund, som publicerar böcker inom en bredd av ämnen. Wonderwall Partner 

Kund: Wonderwall partner Uppdrag: Formgivning av bokomslag och inlaga 
Under hösten 2023 hade jag äran att designa både omslaget och inlagan till självbiografin "I månskenets skugga" av ishockeyspelaren Joakim Lindström.Teater Weimar

Uppdrag: Design för en bokserie Kund: Teatr Weimar
Dramatikern Jörgen Dahlqvist gav 2017 ut en triptyk böcker med sin dramatik med titlarna Myter & hörspel, Europa och Migration. Jag gjorde omslag, inlaga & illustrationer till dessa böcker.KomLitt

Uppdrag: Omslag, inlaga & illustrationer Kund: KomLitt
Under 2023 har jag varit ansvarig för produktionen av ett flertal böcker för förlaget KomLitt. Mitt arbete omfattar omslag, inlagor och illustrationer till samtliga böcker.Liber

Kund: Liber Uppdrag: Formgivning av bokomslag 
Bokomslag för förlaget Liber. Harper Collins Nordic

Kund: Harper Collins Nordic Uppdrag: Formgivning & illustration av bokomslag 
I boken "Skärmtid" av journalisten och författaren Björn Solfors, utforskar han skärmanvändning genom möten med framstående forskare, läkare, psykologer och engagerade föräldrar. Jag hade nöjet att designa omslaget för denna bok, som publicerades av Harper Collins Nordic.Avhandlingar

Kunder: Akademie der bildenden Künste Wien, Stockholms universitet och Lunds universitet Uppdrag: Formgivning av omslag, inlagor och illustrationerVerbum

Kund: Verbum Uppdrag: Formgivning av bokomslag 
Bokomslag för förlaget Verbum.